چگونه زمان های آزاد خود را مدیریت کنیم؟

در یکی از سخنرانی های تِد (TED Talks)، لورا وندرکم (Laura Vanderkam) از مدیریت زمان می گوید و اینکه زمان نداشتن یک بهانه است و فقط بستگی به اولویت های ما دارد. به عقیده ی او ما می توانیم زندگی ای که می خواهیم را در زمانی که داریم، بسازیم.

توسعه ی فردی، بهترین هدیه به دیگران

همیشه از خودم می پرسم: “چگونه می توانم به دیگران، در تغییر کردن یا بهتر کردن زندگی، کمک کنم؟“ این سوال اغلب مواقع بیشتر از یک پاسخ ندارد: “کلید کمک کردن به دیگران این است که ابتدا به خودتان کمک کنید.“

اعتماد کلیدی برای موفقیت کارآفرینی

گاهی به دلیل اینکه آماده سازی لازم را انجام نمی دهید، زمانی که یک کار و کسب را آغاز می کنید، اغلب زمانی به خودتان می آیید که کلاهی سرتان رفته و یا کارها آنطور که باید پیش نرفته و خود را در رقابت و جذب مشتری ناتوان می بینید.