صفحه اصلی

%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86

پرورش عادت “مطالعه کردن”

یکی از هدف هایی که در لیست اهداف بسیاری از افراد می بینیم، “مطالعه کردن” است و بیشتر مشاهده شده که کتاب خریداری می شود و مطالعه ای به دنبال ندارد.

%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d8%b3%d8%a8-business-plan

طرح کار و کسب

در ساده ترین شکل، برنامه ی کار و کسب (Business Plan) یک راهنما و یک نقشه ی راه برای کار و کسب شما است که اهداف و جزئیات چگونگی دستیابی به آنها را مشخص می کند.

%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c

اعتماد کلیدی برای موفقیت کارآفرینی

گاهی به دلیل اینکه آماده سازی لازم را انجام نمی دهید، زمانی که یک کار و کسب را آغاز می کنید، اغلب زمانی به خودتان می آیید که کلاهی سرتان رفته و یا کارها آنطور که باید پیش نرفته و خود را در رقابت و جذب مشتری ناتوان می بینید.

%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-personal-improvement

توسعه ی فردی، بهترین هدیه به دیگران

همیشه از خودم می پرسم: “چگونه می توانم به دیگران، در تغییر کردن یا بهتر کردن زندگی، کمک کنم؟“ این سوال اغلب مواقع بیشتر از یک پاسخ ندارد: “کلید کمک کردن به دیگران این است که ابتدا به خودتان کمک کنید.“