صفحه اصلی

چگونه زمان های آزاد خود را مدیریت کنیم؟

در یکی از سخنرانی های تِد (TED Talks)، لورا وندرکم (Laura Vanderkam) از مدیریت زمان می گوید و اینکه زمان نداشتن یک بهانه است و فقط بستگی به اولویت های ما دارد. به عقیده ی او ما می توانیم زندگی ای که می خواهیم را در زمانی که داریم، بسازیم.

طرح کار و کسب

در ساده ترین شکل، برنامه ی کار و کسب (Business Plan) یک راهنما و یک نقشه ی راه برای کار و کسب شما است که اهداف و جزئیات چگونگی دستیابی به آنها را مشخص می کند.

پرورش عادت “مطالعه کردن”

یکی از هدف هایی که در لیست اهداف بسیاری از افراد می بینیم، “مطالعه کردن” است و بیشتر مشاهده شده که کتاب خریداری می شود و مطالعه ای به دنبال ندارد.

اعتماد کلیدی برای موفقیت کارآفرینی

گاهی به دلیل اینکه آماده سازی لازم را انجام نمی دهید، زمانی که یک کار و کسب را آغاز می کنید، اغلب زمانی به خودتان می آیید که کلاهی سرتان رفته و یا کارها آنطور که باید پیش نرفته و خود را در رقابت و جذب مشتری ناتوان می بینید.

توسعه ی فردی، بهترین هدیه به دیگران

همیشه از خودم می پرسم: “چگونه می توانم به دیگران، در تغییر کردن یا بهتر کردن زندگی، کمک کنم؟“ این سوال اغلب مواقع بیشتر از یک پاسخ ندارد: “کلید کمک کردن به دیگران این است که ابتدا به خودتان کمک کنید.“