کارگاه آموزشی ارتباط پویا (۴)

در تاریخ جمعه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۳ کارگاه آموزشی “ارتباط پویا با استفاده از ابزار DISC” توسط موسسه کار و کسب قانع در سالن همایش مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد. در این کارگاه آموزشی یک روزه ابتدا با گرفتن تست DISC و تحلیل گزارش رفتاری هر شخص آغاز گردید. سپس شرکت کنندگان مدل های رفتاری D ، I ، S و C را شناختند. آنگاه استاد رضا مصطفایی با توجه به قرار گرفتن هر شرکت کننده در یکی از این گروه ها ، تشخیص مخاطب از لحاظ گروه رفتاری و نحوه ی برخورد و تقابل با هر یک از گروه ها را توضیح داد.

به اشتراک گذاشتن
لینک کوتاه: http://ghane.co/ib795

دیدگاه‌تان را بنویسید: